DANSK PÆDAGOGISK RÅDGIVNING 

– Fra tilsynsrapport til kvalitet i praksis

   

HVEM ER VI

Morten Skytte

Morten Skytte

Partner

Socialrådgiver med stor praksiserfaring i forhold til udsatte børn og voksne, psykiatri og misbrug 

Efter en del år som myndigheds sagsbehandler på børn og unge området har jeg de seneste 10 år både beskæftiget med mig rekruttering af socialfagligt personale og været leverandør af socialfaglige støtteforanstaltninger til de allermest udsatte børn og voksne i vores samfund.  

 Jeg er særligt optaget af de organisatorisk og personale- og ledelsesmæssige udfordringer der opstår i mødet mellem det daglige pædagogiske arbejde, lovgivning og myndighedsrollen. 

Jeg har et skarpt blik for hvordan kan ændre vaner, arbejdsgange og tilgang således forandringerne forankres og fremtidssikres.  Dette både når det gælder discipliner som f.eks. afrapportering og dokumentation men også når lovgivning og kunder pludselig stiller nye krav som udfordrer og “forstyrrer” nuværende praksis.  

Personligt drives jeg af at skabe mening med alt hvad jeg beskæftiger med, spotte potentiale,  synergi og vende friktion til forandring og fremdrift.

Tania Maria Bjørg Nissen

Tania Maria Bjørg Nissen

Partner

Cand.pæd. med speciale i socialtilsynet og dets indflydelse på praksis.

Jeg drømmer om at skabe meningsfulde professionelle fællesskaber, hvor faglig viden og refleksion er grobund for organiseringen af fremtidens sociale tilbud. Samt hvor en tilsynsrapport blot bliver en anerkendelse af en allerede eksisterende praksis. Så det igen bliver de pædagogiske tilbud, der sættet målet for bedste praksis. 

Gennem min karriere har jeg beskæftiget mig med udviklingsarbejde, hvor organisering af personale, samt implementering af nye strukturere især har haft mit fokus. Gennem motivation og meningsfuld guidning har jeg været medskabende til positive resultater. Jeg tror på at en virksomheds fortælling, fortælles bedst af dem der arbejder på stedet, og at man gennem ærlig dialog kan opnå en fælles forståelse og værdiskabelse.  

Jeg er oprindelig uddannet pædagog, og har i 10 år arbejdet som pædagog både i normal- og specialområdet. Derudover har jeg en inklusionsvejleder uddannelse, samt en ledelse i praksis uddannelse. De sidste år har jeg primært fokuseret på sociale strukturere gennem min uddannelse som Cand.pæd.

HVAD ER MENINGSSKABENDE RÅDGIVNING?

For os er meningsskabende rådgivning en rådgivning form, hvor vejledning og oversættelse af socialtilsynets kvalitetskrav, sammenholdes med institutionens/tilbuddets egne fortællinger og værdiset, også kaldet identiteten. Når dette sker, så opstår der en fælles forståelse og meningsskabelse, på tværs af de ydre strukturelle krav om målstyring og de grundlæggende pædagogiske værdier og menneskesyn. Dermed bliver det nemmere, at indførere nye strukturer og forandringer i organisationen, samt opfylde socialtilsynets kvalitetskrav.

Dansk Pædagogisk Rådgivning har mange års erfaring i at samarbejde med- og for ledere, der har haft vanskeligt ved at forene de samfundsstrukturelle krav om øget evaluering, akkrediteringer, performanceindikatorer mm. med medarbejdernes professionelle værdiset og faglige indsats. Dette kan skyldes, at der gennem de sidste mange år er opstået en skævvridning af ledelsessynet. 

Denne skævvridning betyder, at mange leder og medarbejder har vanskeligt ved at opfylde socialtilsynets kvalitetskrav. Måske fordi de ikke kan se meningen med denne styringsfikserede måde, hvorved man målsætter graden af kvalitet hos borgeren ud fra kriterier og pointsystemer.

HVORFOR SKAL DET EGENTLIG GIVE MENING?

Vi mennesker har altid søgt en mening. Det i meningsfuldheden vi finder tryghed, samhørighed og flow. 

En medarbejder forventer i dag at opnå en tilfredsstillelse eller mening gennem den service han eller hun leverer, til den enkelte borger. Hvis medarbejderen ikke kan se meningen i at anvende evaluering og andre målstyringsværktøjer, så skaber han eller hun sin egen mening, ved fx. at bruge mere tid på den sociale relation til borgeren end ved at dokumentere denne indsats, som forventes af socialtilsynet.

NÅR DET GIVER MENING:

 • så opstår der større sammenhæng mellem myndighedernes krav og den pædagogiks praksis. 
 • så forbedres arbejdsmiljøet. 
 • så opnår man en bedre balance mellem værdier og normer.  
 •  så skabes der opnåelige organisatoriske mål og rammer for kvaliteten. 
 •  så skabes der mere tid til kvaliteten i praksis 
 •  medarbejderne får et større ejerskab af kvaliteten i tilbuddet.

HVORDAN SKABER VI MENING?

I Dansk Pædagogisk Rådgivning skaber vi mening ved at integrere socialtilsynets kvalitetskrav således, at det giver bedst mulig mening for jeres pædagogiske og organisatoriske værdiset. I højre grad spørger vi derfor ind til jeres faglige og personlige værdiset og kvalitetskrav, og mindre til generelle beskrivelser.

Vores analyser og endelige rapport, vil altid tage udgangspunkt i jeres organisation som helhed. Det betyder, at vi bestræber os på at skabe en fælles forståelse og meningsskabelse på tværs af organisationen. Hvor dialog og faglige refleksioner bidrager til denne forståelse. 

En tilsynsrapport er i vores øjne ikke fyldestgørende, når man vil sikre kvaliteten og fagligheden i institutionen, men en ramme hvorved man kan bygge faglige stærke professionelle fællesskaber op.


HVAD FÅR I HOS DPRAA?

 • En analyse af jeres tilsynsrapporter samt andre relevante dokumenter der omhandler kvaliteten hos jer. 
 • Interview af medarbejder, ledelse og evt. borger. 
 • En rapport med konkrete indsatsområder til at sikre socialtilsynets kvalitetskrav, således det giver mening for netop jeres tilbud. 
 • Et møde hvor rapporten gennemgås mundtligt med ledelsen, med vejledning til implementering af råd.  
 • 24 timers telefon og mailservice 30 dage efter endt samarbejde 
 • Mulighed for tilkøb af oplæg til medarbejder om fx. kommende indsatsområder, meningsdannelse, eller refleksion   
 • Mulighed for at tilkøbe af rådgivning omkring et kommende tilsynsbesøg.

KONTAKT
Skal vi også skabe mening for dig?

Smedegaarden 19, 4320 Lejre

+45 5225 6555

mail@dpraa.dk